Yazar

deve dikeninin sağlık açısından faydaları nelerdir?

07-01-2020 16:36:42

Deve dikeni karaciğer desteği için popüler bir bitkidir. Ekstresinde olan silimarin detoksu arttırdığı, inflamasyonu düşürdüğü ve antioksidan savunmayı arttırdığı bildirilmektedir. Geleneksel olarak genellikle sindirim ve karaciğer ve safra kesesi sorunları için bu bitki kullanılmaktadır. Bunun yanında daha birçok yararları olduğu yönünde kanıtlanmış çalışmalar mevcuttur.
Bu makalede deve dikeni bitkisinin sağlık açısından faydaları ile ilgili bilgiler bulunmaktadır: Diyabet Bazı kanıtlar deve dikeni ekstresinin konvansiyonel tedaviye ek olarak kullanıldığında diyabetli kişilerde kan şekeri kontrolüne yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.
Silimarin (420 mg/gün), tip 2 diyabetli 80 kişinin 2 çalışmasında semptomları iyileştirmiştir, 45 gün boyunca açlık kan şekeri, insülin ve insülin direncini azaltmıştır. Tip 2 diyabetli 51 kişinin başka bir denemesinde, standart tedaviye eklenen 4 aylık silimarin (600 mg/gün), hem kısa hem de uzun vadeli kan şekeri belirteçlerini (açlık kan şekeri ve HbA1C) azaltmıştır. Deve dikeni berberin (Berberol) ile birlikte araştırılmıştır. Tip 1 diyabetli 85 kişiden oluşan bir çalışmada, bu kombinasyon kan şekerini kontrol altında tutmak için gereken insülin dozlarını ve ayrıca kan yağlarını düşürmüştür.
Diyabet ve alkolik karaciğer hasarı olan 60 kişiden oluşan bir çalışmada, Silymarin (600 mg/gün) insülin direncini ve oksidatif stresi arttırırken, 1 yıl boyunca insülin enjeksiyonlarına olan ihtiyacı azaltmıştır.Hazımsızlık Avrupa monografisinde mide ekşimesi ve hazımsızlıktan devedikeni kullanımlarından biri olarak bahsedilir. Popüler mide ekşimesi ürünü olan Iberogast, diğer 8 bitki ile birlikte devedikeni içerir. Iberogast 3 çalışmada hazımsızlık, mide ağrısı ve mide ekşimesini gidermiştir ve 40 yıldır kullanılmaktadır ve güvenli bir profile sahiptir.
Acı otlar, mide asitlerinin ve sindirim enzimlerinin salgılanmasını artırarak, vagus siniri aktive ederek hazımsızlığı azaltmak için varsayılır. Bununla birlikte, klinik çalışmaların eksik olmasından dolayı tek başına devedikeni hazımsızlığı azaltıp azaltmadığı bilinmemektedir. Karaciğer Sağlığı Devedikeni, karışık sonuçlarla karaciğer koruyucu etkileri için araştırılmıştır. Birkaç uygun deneme yapılmış ve titizlikle tasarlanmış iki çalışma fayda sağlamamıştır. 17 klinik denemenin büyük bir güncel analizi, silymarinin, ALT ve AST enzimlerinin (ortak karaciğer hasarının belirteçleri) karaciğer enzimlerinin düşürülmesi üzerindeki etkilerinin klinik olarak önemsiz olduğu sonucuna varmıştır. Bazı bilim adamları deve dikeni antioksidan enzim glutatyon seviyelerini artırabilir mi, enflamasyonu ve karaciğer skarı, detoks ilacı ve toksinleri etkileyebilir mi, yoksa karaciğer dokusunun yenilenmesine yardımcı mı? Diye düşünmektedirler.
Bununla birlikte, bu etkilerin herhangi birini destekleyecek sağlam klinik veriler mevcut değildir. Hepatit Hepatit C veya hepatit B hastalarında devedikeni ekstraktlarının etkileriyle ilgili veriler çelişkilidir. Hepatit C veya hepatit B hastalarında deve dikeni etkinliğini ve güvenliğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. 1 bin kişiden fazla insanın analizi, alkolik ve/veya hepatit B veya C virüsü karaciğer hastalığı olan hastalarda deve dikeni etkileri hakkında yüksek kalitede veri bulunmadığı sonucuna varmıştır. Örneğin, deve dikeni bu karaciğer hastalıkları olan kişilerde, sadece düşük kaliteli denemelerde değil, yüksek kaliteli denemelerde ölüm riskini azaltmıştır.
Araştırmacılar deve dikeni üzerinde büyük ölçekli randomize klinik çalışmaların gerekli olduğunu vurguladılar. Hepatit C’li 1000 kişiden oluşan gözlemsel bir çalışmada, silymarin kullanan hastalığın daha şiddetli formlarına sahip olanların siroz geçirme olasılığı daha düşüktür, ancak etkinin klinik olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Sadece ilaçlara cevap vermeyen (Peg interferon + ribavirin) sadece hepatit C’li 36 kişiden oluşan bir klinik çalışmada, tek başına IV silybin veya anti-Hep C ilaçlarına ilave olarak iyi tolere edilmiştir.
Araştırmacılar antiviral bir etkiye sahip olduğunu iddia etmişlerdir, ancak çalışma örneği büyüklüğü herhangi bir sonuç çıkarmak için çok küçüktür. Daha önce standart tedaviye (interferonlar) yanıt vermeyen Hepatit C’li 154 kişiden oluşan başka bir denemede oral silimarin (2.1 g/gün) 6 ay sonra karaciğer enzimlerini veya virüs aktivitesini düşürmemiştir. Bu çalışmada ekstrenin sililybin içeriği bilinmiyordur. Antioksidan Etkileri Deve dikeni antioksidan yararları belirsizliğini korumaktadır. Düşük kaliteli kanıtlar, antioksidan etkilere işaret etmekte ancak bu değişikliklerin ne kadar öngörülebilir ve anlamlı olduğunu bilinmemektedir. Tip 2 diyabetli 40 kişiden oluşan klinik bir çalışmada 45 gün boyunca Silymarin (420 mg/gün) antioksidan savunmayı ve glutatyon ve SOD gibi enzimleri arttırmıştır, aynı zamanda inflamatuar belirteç CRP’yi azaltmıştır. Hücre kültüründe, bilim adamları devedikeni olup olmadığını araştırmaktadırlar • İddia edilen detoks merkezini Nrf2 etkinleştirir. • NF-kB denilen inflamasyon yolunu bloke eder • Mitokondriyal sağlığı iyileştirir (Stres altındaki hücreleri ve dokuları korumak için varsayılan Isı Şoku Proteinleri aracılığıyla) • Enerjinin korunmasına yardımcı olan, yaşlanmayı ve iltihabı azaltan sirtuinleri arttırır • Serbest radikalleri nötralize eder (demir ve bakırı şelatlar) Bununla birlikte, bu mekanizmalar ve sağlıklarıyla ilgili insanlar insanlarda bilinmemektedir. OKB Deve dikeni OKB semptomlarını etkileyip etkilemediğini hala bilinmemektedir.
Bazı bilim adamları beyni koruduğunu varsaymaktadırlar, bu nedenle akıl sağlığı bozukluğu olan kişilerde neden daha fazla araştırılması gerektiğini açıklıyorlar. OKB’li 35 kişiden oluşan bir klinik çalışmada, deve dikeni ekstresi (600 mg/gün), OKB semptomlarını 8 hafta boyunca azaltmada SSRI ilacıyla (fluoksetin) karşılaştırılabilir. Büyük ölçekli denemeler eksiktir.

Cevap Yazabilmek İçin Giriş Yap Yada Ücretsiz Kayıt Ol