Yazar

mitokondrinin yapısı ve işlevleri nelerdir?

13-01-2020 10:22:00

Mitokondriler Çoğunlukla hücrenin kuvvet merkezleri olarak adlandırılmaktadır. Kişilerin gıdalardan aldığı enerjiyi, hücrenin kullanabileceği enerjiye dönüştürmeye Muavin olurlar. Ancak mitokondriya erk üretiminden henüz fazlası bulunmaktadır. Derhal hemen her şahıs hücresinde bulunan mitokondri, hayatta kalmak için yaşamsal öneme sahiptir.

Hücrenin erk Nakit birimi olan adenozin trifosfatımızın (ATP) çoğunu oluşturmaktadır. özdeş vakit da Mitokondriler, apoptoz olarak da malum, hücreler ve göze ölümü arasındaki sinyal gibi başka görevlerde de yer almaktadırlar. Mitokondrinin nasıl çalıştığına, neye benzedikleri ve görevlerini doğru şekilde adına getirmekdiklerinde ne olacağını hakkında profil bu makale de yer almaktadır. Mitokondriler küçüktür, Çoğunlukla 0.75 ila 3 mikrometre arasındadır ve lekelenmedikçe mikroskop altında görünmemektedirler. başka organellerin (hücre içindeki minyatür organlar) aksine, Hariç ve Dahil olarak iki membrana sahiptirler. Ayrı olarak her zarın ayrımlı fonksiyonları bulunmaktadır.

Mitokondri, her biri ayrımlı roller üstlenen ayrımlı bölmelere veya bölgelere ayrılmıştır. Başlıca bölgeler aşağıdaki gibidir: Hariç zar: Ufak moleküller Hariç zardan serbestçe geçebilmektedir. Bu Hariç kısım, proteinlerin geçmesine destur veren kanallar oluşturan porins ismi verilen proteinleri içermektedir. Ayrı olarak Hariç zar çok Muhtelif fonksiyonlara sahip bir sıra enzime hane sahipliği yapmaktadır. İntermembran boşluğu: Bu, Dahil ve Hariç membranlar arasındaki alandır. İç zar: Bu zar, birkaç rolü olan proteinleri tutmaktadır. İç zarda rastgele bir gözenek olmadığından, çoğu molekül için geçirimsizdir. Moleküller Dahil membranı yalnızca Hususi membran taşıyıcılarında geçebilmektedir. İç zar çoğu ATP’nin oluştuğu yerdir. Cristae: Bunlar Dahil zarın kıvrımlarıdır. Membranın yüzey alanını arttırmaktadır, bu nedenle kimyasal reaksiyonlar için var alanı arttırmaktadırlar. Matris: Bu, Dahil zar içindeki boşluktur. Onlarca enzim içeren ATP üretiminde ehemmiyetlidir. Mitokondriyal DNA buraya yerleştirilmiştir. ayrımlı göze tipleri ayrımlı sayıda mitokondriye sahiptir. Örneğin, olgun Al kan hücrelerinin hiçbiri yoktur, Halbuki karaciğer hücreleri 2.000’den Çok olabilmektedir. Yüksek erk talebi olan hücreler henüz Çok mitokondriye sahip olma eğilimindedir.

yürek kası hücrelerindeki sitoplazmanın takriben yüzde 40’ı mitokondri tarafından alınmaktadır. Çoğunlukla mitokondri oval şekilli organeller olarak çizilmesine Karşın, Daimi bölünmektedirler (fisyon) ve birbirine bağlanmaktadırlar (füzyon). başka bir deyişle, aslında, bu organeller Daimi değişen ağlarda birbirine bağlıdırlar. Ayrı olarak, sperm hücrelerinde, mitokondri orta parçada sarılır ve kuyruk hareketi için erk sağlamaktadır.

Cevap Yazabilmek İçin Giriş Yap Yada Ücretsiz Kayıt Ol