ahbap derneği kimlerdir

Hadmin
Ahbap Derneği, 2017 yılında Türkiye'de kurulan kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür. Dernek, gönüllüler tarafından kurulmuş olup farklı sosyal statülere sahip insanlara yardım etmeyi amaçlar.

Ahbap Derneği'nin kurucuları ve üyeleri arasında herhangi bir siyasi parti veya örgüt ile ilişkisi olmayan, farklı meslek gruplarından ve farklı yaşlardan gönüllüler yer almaktadır. Dernek üyeleri, toplumun her kesimindeki insanlara yardım etmek için bir araya gelirler ve birlikte çalışırlar.

Ahbap Derneği'nin çalışmaları Türkiye'deki çeşitli şehirlerde sürdürülmektedir ve derneğin faaliyetleri çeşitli mecralarda duyurulmaktadır. Dernek, bağışlarla finanse edilir ve gönüllüleri tarafından yönetilir. Derneğin hizmetlerinden yararlanan kişiler ise genellikle farklı sosyal, ekonomik ve kültürel arka planlara sahip olan dezavantajlı gruplardan oluşmaktadır.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol